Mine artikler i tidsskrifter og bøker

datatid1.jpgconnected.jpgdatatid2.jpgpc-kommunikasjon.jpg

Klikk her for å få en liste over mine bøker og rapporter som er tilghengelige via BIBSYS-bibliotekene.

Artikler i tidsskrifter og bøker


Moe, C. R., W. Halvorsen og M. F. Paulsen 2009. Tusen NKI-studenter viser ansikt. I Haugen H. Læringsmiljø på nett - erfaringer fra forsøk og prosjekt. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Paulsen, M. F. 2004. Utfordringer i dansk nettbasert utdanning. Artikkel i Insights@CBS, forskningsbulletin ved Copenhagen Business School.

Paulsen, M. F. 2003. Erfaringer fra EU-prosjekter. Forskning nr 2-2003.

Paulsen, M. F. 2001. 10 gode råd om e-læring. Personal nr. 7, 2001.

Paulsen, M. F. 2000. Utdanningen i IT for lærere ved norske høgskoler. Norsk skoleblad, Nr. 5, 2000.

Paulsen, M. F. 2000. Internett er fjernundervisningens fremtid. Økonomiske Vinterleker 2000: 30-31.

Paulsen, M. F. 1999. Nettskoler - det nye elektroniske universitet. Kronikk i Aftenposten (05.01.99)

Paulsen, M. F. 1999. Studiemuligheter på nettet. Kronikk i Computerworld Norge (15.03.99)

Paulsen, M. F. 1999. Nettpedagogikk - undervisning på internett, Kronikk i Computerworld Norge (17.03.99)

Paulsen, M. F. 1999. Nettlærerens mareritt. Computerworld Norge (20.10.99)

Rekkedal, P. og Paulsen, M. F. 1999. Voksne kan og vil lære på internett. Computerworld Norge (14.10.99)

Paulsen, M. F. 1998. Nettskoler. CV nr. 2 1998.

Paulsen, M. F. 1997. Skolene på Internett. Internettguiden nr. 7, 1997.

Paulsen, M. F. 1994. DEOS - The Distance Education Online Symposium. Nytt om fjernundervisning. Informasjon fra SEFU, 1994(3):3.

Paulsen, M. F. 1994. ANDREA - informasjon om fjernundervisning i Europa. Nytt om fjernundervisning. Informasjon fra SEFU, 1994(3):3.

Paulsen, M. F. 1993. DEOS - The Distance Education Online Symposium. Uninytt nr. 1 1993.

Paulsen, M. F. 1989. Det elektroniske universitet kjenner ingen grenser. Datatid, 11(1):40-42.

Paulsen, M. F. 1989. Den elektroniske høgskolen. Datatid, 11(2):60-67.

Johnsen, B. and M. F. Paulsen. 1989. Datateknologi i fjernundervisning - voksenopplæring uten grenser. Nytt om Data i Skolen, 1989(1):3-7.

Paulsen, M. F. 1989. Elektronisk fjernundervisning. DND-nytt, 5(5):24-25.

Paulsen, M. F. 1988. Deltidsstudier i New York - via PC. PC World Norge, 1988(4):62-64.

Paulsen, M. F. 1987. Datahøgskolens konferansesystem. PC World Norge, 1987(4):32-34.

Paulsen, M. F. 1987. Virtuelle skoler. PC World Norge, 1987(6):30-32.

Paulsen, M. F. 1987. KILDEN - et konferansesystem for DND? DND-Nytt, 3(5):16-17.

Paulsen, M. F. 1987. KILDEN: Et scenario om konferansesystemer. DATA 1987(3):62-63.

Paulsen, M. F. 1987. På leting etter en virtuell skole. DATA-Norge 3(5):38-48.

Paulsen, M. F. 1986. Hos IBM i Boca Raton. PC mikrodata, 1986(10):42-44.

Paulsen, M. F. 1985. Edb-opplæring i Norge. Norsk Programvare Index 1985(2):37-38.

Paulsen, M. F. 1985. Tall blir bilder. PC World Norge, 1985(1):35-37.