Mine norske bøker og artikler

Paulsen, M. F. 2007. Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. NKI Forlaget. Sider: 74.Boken er gratis tilgjengelig på nettet.

Paulsen, M.F. og A. Dye. 2004. Evaluering av Nettskolen Høsten 2003.

Paulsen, M. F. 2002. Nettbasert Utdanning - Erfaringer og Visjoner. København: Gyldendal. Sider: 232.

Paulsen, M. F. 2001. Nettbasert Utdanning - Erfaringer og Visjoner. Bekkestua: NKI Forlaget. Sider: 245.
Del 1: Status og utviklingslinjer for nettbasert utdanning i år 2000
Del 2: Nettstudentene
Del 3: Utvikling og undervisning av nettkurs
Del 4: Administrative utfordringer
Del 5: Globalisering og fremtidsutsikter for nettbasert utdanning
ISBN: 82-562-5290-1

Lorentsen, A., G. Grepperud, S. Lieberg og M. F. Paulsen. 1998. En ekstern evaluering av et SOFF-støttet fjernundervisningsprosjekt, SOFF Rapportserie, nr. 2, 1998.

Paulsen, M. F. 1997. Ti år med NKI elektroniske høgskole

Paulsen, M. F. og M. Søby (red), 1990. Datakonferanser og Fjernundervisning. Oslo: The Norwegian Centre for Distance Education. Sider: 240.

Paulsen, M. F. and T. Rekkedal. 1990. Den Elektroniske Høgskolen: EKKO Prosjektet, Del III. Bekkestua: NKI Forlaget. Sider: 118.

Paulsen, M. F. 1989. En Virtuell Skole: Del I, Fundamentet i EKKO-prosjektet. Bekkestua: NKI Forlaget. Sider: 80.

Paulsen, M. F. 1989. En Virtuell Skole: Del II, Erfaringer fra EKKO-prosjektet. Bekkestua: NKI Forlaget. Sider: 149.

Paulsen, M. F. 1980. Hovedoppgave: Ko-prosessering for Mikroprosessor. Trondheim: NTH.

Kooperativ frihet
Nettbasert utdanning
Nettbasert utdanning
nek.gif

Artikler i bøker og rapporter

Paulsen, M. F. 2003. Europeiske synspunkter på LMS-systemer. I Dialog og nærhet - IKT og undervisning, red. Nordkvelle, Y. T., Haugsbakk, G., og Fritze, Y.(red.). Oslo: Høyskoleforlaget.

Paulsen, M. F. 2001. NKI Nettskolen - Refleksjoner etter 10 000 kursinnmeldinger og 15 års fjernundervisning på nettet. I Læring gjennom økonomi, system og prosjekt, red. P. Gottschalk og Anne Welle-Strand. Oslo: NKI Forlaget. 366-376.

Paulsen, M. F 1996. Web-editorer og andre verktøy. I Bli sett på Internett, red. O. Rudejord. 79-91. Oslo: TI-forlaget.

Paulsen, M. F. og M. Søby, 1991. Datamaskinbasert kommunikasjon. I Fjernundervisning - Læring Uten Grenser, red. Rekkedal, T. et al., 150-156. Bekkestua: NKI Forlaget.

Paulsen, M. F. 1990. Norsk åpent universitet: Et scenario. I Datakonferanser og Fjernundervisning, red. 

Paulsen, M. F. og M. Søby. Oslo: The Norwegian Centre for Distance Education.:46-47.

Paulsen, M. F. 1990. Konferansesystemet EKKO. I Datakonferanser og Fjernundervisning, red. Paulsen, M. F. og M. Søby. Oslo: The Norwegian Centre for Distance Education.:146-149.

Kompendier og kursmateriell

Paulsen, M. F. 1996. Internett og Uninett i praksis. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. Bekkestua: NKI Fjernundervisningen.

Paulsen, M. F. 1995. English on the Internet. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. Bekkestua. NKI Fjernundervisningen.

Paulsen, M. F. 1995. Tekstbehandling, regneark og databaseverktøy. Studieveiledning, kommentarer og databaseverktøy. Bekkestua: NKI Fjernundervisningen.

Paulsen, M. F. 1995. World Wide Web-presentasjoner. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. Bekkestua: NKI Fjernundervisningen.

Paulsen, M. F. 1986. Introduksjonshefte til Datahøgskolens Mikromaskiner. Oslo: Datahøgskolen. sider: 24.

Paulsen, M. F. 1985. Programvare for Mikromaskiner. Oslo: Datahøgskolen. sider: 40.

Paulsen, M. F. 1982. Mikrodatamaskinen: Praktiske Øvelser med 6502 assembler. Stabekk: NKI-forlaget.


Last Updated on Thursday, 04 June 2009 15:23