Nov 21, 2013

Refleksjoner om nettkurs for bedrifter og organisasjoner

Morten Flate Paulsen er daglig leder for Campus NooA. I dette intervjuet deler han noen av sine tanker og erfaringer om NooAs samarbeid med utdanningsvirksomheter, bedrifter og organisasjoner.
Du omtaler Campus NooA som et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier?
Ja, forretningsideen er å utvikle et internasjonalt senter der kursleverandører har alt de trenger for å utvikle og gjennomføre gode nettkurs og der nettstudentene kan velge i et stort utvalg av gode, kvalitetssikrede nettkurs. Litt på samme måten som gode kjøpesentre lager gode rammer og tjenester både for butikker og kunder.
Hvem er det som ønsker å samarbeide med Campus NooA?
Vi får henvendelser fra enkeltmennesker og små virksomheter som har utviklet egne nettkurs, men som opplever at det er dyrt og krevende å drifte nettkurs på egenhånd. Man må ha både kompetanse, tid og penger for å drifte de nødvendige IT-systemene. Andre ønsker hjelp med markedsføring, betalingsløsninger, utstedelse av kursbevis og nødvendige administrative oppgaver som er tidkrevende. Kursleverandørene blir interesserte når de forstår at NooA kan gjøre alt dette uten at det koster dem noe.
Mange opplever det som spennende å få tilgang til et større miljø av lærere og kursutviklere som kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre.
Dersom vi skal holde oss til analogien med kjøpesentrene, er det vel en grunn til at det er få små uavhengige butikker igjen? Kjedene overtar på grunn av storskalafordeler og at samhold gir styrke.
Men kan Campus NooA levere tjenester til kursleverandørene uten at det koster noe?
Ja, vi samarbeider med kursleverandørene om å få på plass gode nettkurs. De kan faget og har som regel mye av kursinnholdet på et digitalt format som kan videreutvikles til et godt nettkurs. Vi kan bidra med systemer, teknologi og nettpedagogikk. Både NooA og kursleverandørene investerer egen arbeidstid uten å ta betalt. Så deler vi inntektene fra salg av kurs mellom kursutvikleren, læreren og NooA.
Bruker dere den samme økonomimodellen når dere samarbeider med bedrifter og organisasjoner?
Ja, og jeg mener det er en svært kostnadseffektiv modell for organisasjoner og små og mellomstore bedrifter som ønsker å kurse medlemmer, ansatte eller kunder i hele landet.
Vi støtter oss på EU-prosjektet "E-learning Quality in Small and Medium-sized Enterprizes" som konkluderer at bedrifter kan bruke nettkurs og e-læring til å oppnå konkurransefordeler på syv måter:
  1. øke fleksibiliteten i tid og sted
  2. spare penger ved å redusere kostnader til reise, hotell og kurslokaler
  3. få raskere og billigere distribusjon av kursmateriell
  4. introdusere nye produkter raskere ved å akselerere opplæringen av ansatte og kunder
  5. øke salget fordi kundene opplever e-læring som et tegn på høy kompetanse og verdiøkende tjenester
  6. forbedre relasjonene til kunder og leverandører
  7. oppnå positive bedriftsinterne effekter
OK, er det derfor Campus NooA fokuserer på fri oppstart og fri progresjon?
Ja, NooA spesialiserer seg på fri oppstart og fri progresjon. Det medfører at vi kan nå ut til flere deltakere over tid, og at vi aldri trenger å avlyse et kurs på grunn av for få påmeldte. Det er heller ikke nødvendig å vente til neste gang kurset settes opp. Vi har utviklet egne pedagogiske og administrative løsninger for dette, og vi opplever det som en fordel i konkurransen med andre kursleverandører.
Hva med dem som har klasseromsbaserte kurs og ønsker å lage et nettkurs for å nå ut til flere mennesker?
Nettbaserte kurs har et mye større marked enn tradisjonelle fysiske kurs og seminarer fordi de når ut i et mye større geografisk område. I tillegg er det ingen fast timeplan som begrenser mulighetene travle mennesker har til å delta.
Hva medfører det at NooA har en flerspråklig læringsplattform?
Våre brukere kan selv velge hvilket språk menyer og hjelpetekster skal være på. Om ønskelig kan vi oversette kursinnholdet og dermed nå ut til flere land. NooA har også et nettverk av partnere i flere land som kan bidra i denne prosessen.
Dette intervjuet har først og fremst handlet om hva NooA kan gjøre for kursleverandørene, men avslutningsvis - hvorfor skal kursdeltakerne velge Campus NooA?
Vel, da vil jeg trekke frem disse ti gode grunnene til å studere ved Campus NooA:
0. Du kan starte i dag.
1. Du kan studere der du er.
2. Du kan lære av de beste digitale lærerne.
3. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele landet.
4. Du kan bruke 180 dager per kurs.
5. Du kan studere i ditt eget tempo.
6. Du kan få mye læring for pengene.
7. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer.
8. Du kan få fullt studielån.
9. Du kan nå lenger.

Aug 12, 2013

Intervjuer med nettlærere og andre ressurspersoner ved Campus NooA

Campus NooA vil knytte til seg de beste digitale lærerne, og i intervjuserien Campus Meg spør vi om hvordan de vil sette sitt personlige preg på nettkurs og nettstudier ved skolen.

I tillegg vil vi også fortløpende publisere nye intervjuer med nettstudenter og andre ressurspersoner ved Campus NooA på http://www.nooa.no/Nettstudier/Personell/Intervjuer

Her er en oversikt over de første intervjuene:

Campus Christina Violeta

Christina Violeta Thrane Storsve underviser i nettkurset "Spansk for adoptivforeldre " som er et samarbeid mellom Adopsjonsforum og Campus NooA.

Campus Øistein

Øistein Gjøvik underviser i matematikk på NooA Videregående skole. Han har mange års erfaring som nettlærer i matematikk, og jobber til daglig på lærerutdanningen ved høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Campus Leif

Leif Harboe underviser i norsk på NooA Videregående skole. Han har jobbet som nettlærer i mange år, og jobber dessuten som lærer i vgs og som sensor i faget han underviser i.

Abelialederen

Dette er en litt lenger versjon av et intervju Abelia har gjort med rektor Morten Flate Paulsen.

Campus Anne

Anne Fox is NooA's partner in Denmark. She is also teaching the NooA courses Coaching Techniques  and How to mentor international interns and staff.

Campus Ekaterina: Erfaringer fra en nettstudent

Ekaterina Popkova jobber i reiselivsbransjen og studerer Markedsføring og salg ved NooA Videregående skole. I dette intevjuet forteller hun om erfaringene med å studere på Campus NooA mens hun var på ferie i Russland.

Jun 16, 2013

Honoring EDEN's Founding President


At the opening ceremony for EDEN's annual conference in Oslo, I had the pleasure and honor to express our gratitude to Erling Ljosa, EDEN's founding president, by handing over the plaquette depicted belove.


When I was preparing to meet Erling, I came over EDEN Newsletter 1, November 1992: A word from the President, Erling Ljosa:
"I sometimes ask myself who we are, we who have been grasped by a lasting interest in this strange thing,  distance education. Are we a gang of outcasts, people who for some accidental reason have stepped outside the more firmly established educational society?  Are we technological wizards who think learning is oozing out of machines and cables?  Or are we the true visionaries looking into and trying to create the future structures of education?
The future of EDEN will grow from our ability to create links across national and regional boundaries, and between people and institutions with either similar or quite different experience, but with common interests and aims in the field of distance learning.  Europe is a fragile and complex mixture of societies and people.  I hope that by creating new and stronger links in one of the growing fields of education and training, EDEN will contribute significantly to the development of educational opportunities within the whole of Europe."
Later, at our conference dinner, Erling gave a much appreciated speech which he agreed to send me so that we could share it online. He also sendt me the picture from the first board meeting in the Interim Ex. Committee in Warszawa in the fall of 91.
From left to right: Tamás Lajos (Techn. University Budapest), Armando Trindade (Universidade Aberta), Alan Tait (repr. for John Daniel, OU), Erling Ljosa, vise minister Tadeusz Diem, Polen and an unidentified partisipant.

Dinner speech
EDEN Conference, Oslo, 14 June 2013

Dear friends – old and new,
It may seem strange to you that a person who has been out of touch and so to speak lying in his grave for about ten years, suddenly comes forward at this Conference Dinner, speaking like a ghost from the past.

Such things were more usual in earlier times. In Shakespeare’s plays there are more than 15 ghosts appearing, and, as you probably know, Henrik Ibsen dedicated a whole play to the theme. I hope, however, that my appearance tonight will not be associated with anything like the bad omens or horrors that usually follow literary ghost stories.

I just want to congratulate EDEN and all of you with what you have achieved since the conception in Budapest in 1990 and the birth in Prague in 1991.

The first pan-European meeting at the Technical University of Budapest in May 1990 gave all us who were present a strong feeling of witnessing an historic event. I was particularly impressed by the openness and strength of the appeals from Professor Tamàs Lajos and from the Polish Deputy Minister Tadeusz Diem, urging us to open all the bridges and channels of communication so longclosed in Europe. This was an invitation which could not be refused. The meeting decided that there should be a follow-up under the name of The Budapest Platform, with a Steering Committee to meet in Milton Keynes, UK, in the autumn.

The Budapest meeting had been initiated and organized by ICDE, whose President at the time was Dr. David Sewart from the Open University in the UK, and with a newly established Secretariat in Oslo. When we discussed the situation in Milton Keynes, it became clear that there were many bridges to build and channels to open up in Western Europe as well. The European Community had quite recently taken up “Open and Distance Learning” as a field of interest, and some programs had been established, particularly concerning new technologies within vocational and continuing education. Countries outside the EU itself were supposed gradually to become involved. However, we had no open and transparent frameworks, mechanisms or organizations in Western Europe which would cover the whole field. The meeting in Budapest thus offered a golden opportunity not only for Central and Eastern Europe, but for all parts of Europe and for all sectors of distance education.

The Chair of the Budapest meeting and Platform was Dr. Gottfried Leibbrandt, founding President of the Dutch Open Universiteit. As preparation for the next meeting in Prague 1991 he asked me, who was Director of a private correspondence school, and Professor Armando Trindade, Rector of the Portuguese Universidade Aberta, to help drafting a constitution for a new pan-European Network with the euphonious name EDEN. The constitution was adopted and EDEN became real. The new network aimed from the beginning towards being open to all types of institutions, networks, project participants and even individuals, membership driven with a democratic structure.

I will spare you further details or nostalgic memories. This conference is again confirming my view that EDEN on the whole has pursued a sound and sustainable strategy. Along the route you have added important new activities and has long ago proved to be an extraordinary success. We should all be grateful to the two institutions which offered initial secretarial support, first the UK Open University, then the Budapest University of Technology and Economics. And we should be very proud indeed of the dedicated and competent contributions from secretarial staff and from Executive Committee members, partners and conference participants over all these years.
I therefore propose that you join me in a toast to all you faithful gardeners of EDEN – as an old ghost I give you all the blessings I know, before returning to my rather comfortable grave!