Aug 31, 2011

The Morten Flate Paulsen Daily

I wonder if an online teacher can set up a meaningful daily paper.li for an online course?
  • If you have a twitter account, it takes only five minutes to set up a new daily
  • It presents an impressing layout of relevant articles based on your twitter account
  • You probably need to set up a special twitter account for the course
  • And I suppose you need to configure the daily paper.li carefully to include the right content
Advice and comments are appreciated.

Aug 15, 2011

Lærerseminar på Globalskolen

Den 11. og 12. august deltok jeg på Globalskolens seminar på Møre Folkehøgskole i Ørsta, og smilet på veggen utenfor rommet mitt kan symbolisere både utviklingen til Globalskolen og min opplevelse av seminaret.

Aug 14, 2011

Online Teachers Deserve Decent Support Services


How can we help online teachers excel, and which support services provide excellence in online teaching?

Mathis Bongo
with his Teacher
of the year Award
Mathis Bongo at Sámi University College received NADE's Teacher of the year Award for innovative use of technology in online education for reindeer herders. NKI Nettstudier has several times acknowledged excellence in online teaching. Bjørn Helgeby was for example awarded for outstanding online teaching both in 2000 and 2004. The laudations focused on his rapid and good feedback to students.

Aug 10, 2011

Gode nettlærere fortjener et godt støtteapparat

Hva gjør nettlærere gode, og hvordan kan nettskolene tilby et støtteapparat som bidrar til nettopp det?

Mathis Bongo (Se www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7387731) ved Samisk Høgskole fikk nylig NFFs pris som årets nettlærer for innovativ bruk av teknologi i praktisk utdanning. NKI har også ved flere anledninger gitt spesiell anerkjennelse til utmerkede nettlærere. Bjørn Helgeby ble for eksempel utpekt som NKIs beste nettlærer både i 2000 og i 2004. Begrunnelsen var først og fremst at han ga studentene både raske og gode tilbakemeldinger.


Aug 5, 2011

Nettstudier i EDENs hage

I fjor sommer ble jeg valgt til president i EDEN - European Distance and E-learning Network, og i dette innlegget ser jeg med skandinaviske øyne på årskonferansen i Dublin i juni. Samtidig ønsker jeg å formidle noen av mulighetene vi får ved å delta i EDENs faglige nettverk og aktiviteter.