Nov 9, 2012

Fire klosser i en antikvitetssjappe


NooA kom til meg i en forfallen, amerikansk antikvitetssjappe i mai 2012. Der, mellom bruksgjenstander, barndomsminner, antikviteter, og skrot, åpenbarte det seg fire treklosser som klart og tydelig forkynte det fargerike ordet:
Etter å ha vist klossene til bartendere og servitører fra flere land, forsto jeg at navnet var lett å huske og uttale på mange språk.

Klar for nye utfordringer, bestemte jeg meg for å etablere Campus NooA som et internasjonalt storsenter for nettkurs. Jeg ville starte en egen nettskole basert på min lange erfaring som utviklingsleder for NKIs nettskole, mitt store internasjonale nettverk og min teori om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. NooA AS ble dermed etablert, varemerket Campus NooA opprettet og domenenavnet NooA registrert i åtte språkområder. De første lærerne og studentene ble innrullert i årets siste kvartal.

NooA trengte en læringsplattform, og etter å ha studert det internasjonale Moodle miljøet, deltatt på Moodle konferanser, møtt flere Moodle partnere og tatt Moodle Course Creator Certificate, er jeg ikke i tvil om at Moodle er det rette valget for NooA. Versjon 2,3 tilfredsstiller de fleste av våre behov og vi kan benytte oss av et imponerende internasjonalt nettverk for å utvikle tjenester som støtter opp om våre spesielle mål og teorier om kooperativ frihet i nettbasert utdanning.

Misjon, mål og kjerneverdier

NooAs misjon er å tilby fleksibel nettbasert utdanning med høy kvalitet, varig verdi og synlige spor.

NooAs mål er å bli et internasjonalt storsenter for nettkurs som:

  1. er en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, oversette og selge nettkurs
  2. gir kursdeltakerne stor fleksibilitet og mye læring for pengene
  3. er akkreditert i flere land
  4. rekrutterer studenter i mange land
  5. leverer kurs på flere språk
  6. er blant Nordens største leverandører av nettkurs

Med denne målsettingen ønsker NooA også å hjelpe norske institusjoner til å levere sine nettkurs i utlandet og til å gjøre flere utenlandske nettkurs tilgjengelige på norsk.

Skolens kjerneverdier kan summeres opp i følgende stikkord:

NooAs kjerneverdier

• Sosial
• Kvalitetsbevisst
• Anerkjennende
• Fleksibel
• Transparent
• Økonomisk


Skolen er bygget opp rundt den nyeste versjonen av læringsplattformen Moodle. Dette er en av verdens ledende læringsplattformer med svært mange installasjoner. På nettsidene sine hevder de å ha over 70.000 registrerte installasjoner i mer enn 200 land. Moodle er valgt av mange ledende nettskoler som for eksempel Open University i England, Athabasca University i Canada og Universidade Aberta i Portugal. Systemet ser også ut til å være på frammarsj i Skandinavia og står for eksempel sterkt i den danske universitetssektoren.

Campus NooA har inngått samarbeid med eFaktor om teknisk drift, support og utvikling. E-faktor har i flere år levert tilsvarende tjenester til mange betydelige norske kursleverandører, og jeg mener eFaktor er Norges desidert mest kompetente selskapet på denne læringsplattformen.

Organisering og nøkkelpersoner

Vi har knyttet til oss et nettverk av kompetente eksperter og partnere som vil bidra til utvikling, drift og kvalitetssikring gjennom NooAs International Advisory Board, Internasjonale partnere og Kvalitetsråd. Medlemmene er presentert på våre nettsider.

NooAs internasjonale partnere er våre representanter i de språkområdene Campus NooA utvikler og tilbyr kurs og studier. Partnerne skal bidra til å hjelpe norske leverandører av nettkurs inn på nye markeder. De skal oversette og tilpasse kurs, markedsføre dem og følge opp lærere og studenter i sitt språkområde. De skal også bidra til å gjøre flere gode nettkurs tilgjengelige i Norge.

NooA har etablert et International Advisory Board som skal bestå av eksperter innen utdanning i kombinasjon med fagområder som miljøvern, kunst, litteratur, teknologi, sosiale medier, sosialt entreprenørskap, hjelpearbeid og andre ideelle formål. Medlemmene skal bistå Campus NooA med råd med bakgrunn i sine fagområder, miljøer og kulturer.

Campus NooA har også etablert et eget kvalitetsråd. Rådets mandat er å følge opp og sette fokus på kvalitet i alle ledd. Medlemmene er valgt med tanke på å gi rådet omfattende og kompletterende kompetanse innen kvalitet i nettbasert utdanning.

NooAs innholdspartnere er institusjoner, bedrifter og enkeltmennesker som leverer nettkurs i samarbeid med NooA. Vi samarbeider med mindre skandinaviske leverandører av nettkurs som ønsker hjelp til å videreutvikle tilbudene sine, oversette dem til norsk og nå ut til et større marked. Vi har allerede underskrevet avtaler om 30 kurs og er interessert i flere slike samarbeidsavtaler.

The Mall utvikles som et åpent område der du kan møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige. Der kan du få smakebiter av NooAs tilbud og finne ut hvordan det er å være nettstudent. Du får tilgang til The Mall og vårt nyhetsbrev NooA News ved å registrere deg på våre nettsider.

Nov 4, 2012

Jobbmuligheter


Campus NooA

Campus NooA har ambisjoner om å bli et internasjonalt storsenter for nettkurs. Derfor ønsker vi å knytte til oss kompetente mennesker som kan lage og undervise nettkurs på engelsk, dansk, norsk, svensk, tysk, portugisisk, spansk eller fransk.
Jobb deltid - der Du er - når det passer Deg – med Ditt favorittfag

Nødvendige kvalifikasjoner: Du må ha kompetanse på et fagområde som ungdom eller voksne vil betale for å lære. Du må være serviceinnstilt og god til å uttrykke deg skriftlig. I tillegg må du kunne kommunisere med andre lærere og kursutviklere på engelsk via internett.

Betingelser: Du må gjennomføre nettkurset " Sertificate  in Online Teaching " der du lærer nettpedagogikk og får hjelp til å utvikle dine egne nettkurs.

Arbeidsoppgaver: Du skal lage, markedsføre og undervise dine egne nettkurs. Du skal bidra til  at NooAs lærere og kursutviklere gjør suksess og bistå dem om de vil oversette dine kurs til andre språk.

Lønn: Inntil 50 % av det deltakerne betaler for nettkursene dine.

Firma: NooA AS
Nettside: Campus.NooA.info
Arbeidssted: Der du er –  og så langt språket ditt rekker på internett
Varighet: Kurset ditt må godkjennes hvert annet år

Søknaden må inneholde:
1.en beskrivelse av kurset ditt
2.dokumentasjon av din kompetanse om emnet
3.lenker til nettsider med informasjon om deg
Søknadsfrist: Løpende
Søknaden sendes på e-post til: mfp@NooA.no