Apr 8, 2010

E-viva em Portugal

Dette skoleåret har jeg bodd i den portugisiske kystbyen Cascais en halv times togtur vest for Lisboa. Jeg har et engasjement som professor associado ved Universidade Aberta og underviser i nettkurset Processos Pedagógicos em Elearning som inngår i masterprogrammet Mestrado em Pedagogia do Elearning. Det har på mange måter vært en spennende og utfordrende erfaring slik det fremgår av denne artikkelen hvor jeg har hatt stor glede av å inkludere (embedde) mange studentarbeider i teksten.



Rammene rundt kurset
Jeg har stått for både utviklingen og gjennomføringen av et 16-ukers nettkurs med ca 20 studenter både i høst og vårsemesteret. Kurset er på 8 ECTS studiepoeng og studentene forventes å bruke ca 8 timer i uken på det. Før kurset startet måtte jeg lage en læringskontrakt som beskrev læringsmål, innhold, gjennomføring og evaluering. Undervisningen skulle foregå i Moodle, men med aktiv bruk av web 2.0 tjenester. Jeg fikk for eksempel beskjed om at alle studentene hadde egne blogger på åpne nettsteder som www.blogspot.com og www.wordpress.com.

Bildet viser noen av studentene i de to kursene

Jeg sto svært fritt i utformingen av kursinnholdet, men vi var enige om at jeg skulle lage fire studieenheter rundt mine mange foredrag og publikasjoner om de tre temaene: The Theory of Cooperative Freedom, Online Teaching Techniques og Transparency in Online Education. En del av dette er tilgjengelig på norsk i boken Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Jeg ville også demonstrere i praksis hva jeg mener med kooperativ frihet og transparens med utgangspunkt i følgende fire ukesoppgaver som inngikk i alle de tre første studieenhetene:

  1. Finn faglige ressurser som du synes er interessante og relevante for temaet og skriv en bibliografi med dine personlige kommentarer i bloggen din
  2. Lag og publiser et læringsobjekt om temaet i bloggen din
  3. Skriv anmeldelser av en bibliografi og et læringsobjekt medstudentene dine har laget
  4. Delta i en strukturert forumdiskusjon om temaet

Det kom antakelig som en ubehagelig overraskelse for studentene at undervisningen skulle foregå på engelsk. De er vant til å lese engelske artikler, men for mange er det en betydelig ekstra utfordring å skrive engelsk. Jeg valgte derfor innledningsvis å oppfordre studentene til å samarbeide om sine skriftlige arbeider og lage læringsobjekter i tjenester som www.youtube.com, www.slideshare.com og www.toonlet.com der fokus på skriftlig fremstillingsevne ikke er spesielt skremmende. Jeg oppfordret også studentene til å lage bibliografier som inneholdt multimediaelementer slik Julianas bibliografi om Online Teaching Techniques er et eksempel på.

Kooperativ frihet i et svært transparent læringsmiljø

Studentene publiserer bibliografiene, læringsobjektene og mange refleksjoner og kommentarer til kurset i bloggene sine slik at arbeidet deres er tilgjengelig for alle på internett. Denne ekstreme transparensen medfører at studentene kan få tilbakemeldinger både fra sine klassekammerater og fra andre fagfolk og interesserte på nettet. På denne måten har studentene stor frihet til å lære gjennom deltakelse i nettverk – uten å være avhengig av noen få samarbeidspartnere. Denne svært åpne måten å lære på er en litt skremmende, men givende erfaring for både studentene og meg som lærer. Mónicas avsluttende bloggrapport er et godt eksempel på at svært mye informasjon om kurset og studentenes arbeider er tilgjengelige på nettet.

I vårsemesteret tok Maria João initiativet til å lage en oversikt over arbeidene fra begge klassene i en wiki på http://ppel4.pbworks.com. I høstsemesteret laget Paulo og José en gruppe i Diigo http://groups.diigo.com/group/uab-mpel3 med bokmerker til nærmere 200 arbeider studentene produserte i løpet av kurset. Sandra og Mónica opprettet den åpne Facebook gruppen Online Teaching der studentenes arbeider og refleksjoner rundt kurset ble lagt ut. Denne gruppen fikk fort over 500 medlemmer. Mange av studentene brukte også Twitter og Facebook svært aktivt i sin læringsprosess. Jeg valgte å takke ja til å bli venn med dem på Facebook og lærte mye ved å følge Twitter-meldingene fra Paulo .

Det var interessant at å se at studentene klarte å involvere flere enn dem som deltok på kurset. For eksempel laget Paulo og José denne interaktive VoiceTread presentasjonen om kooperativ læring som inneholder både tekst og lydkommentarer fra relativt mange interesserte som ikke deltok på kurset.



I klassens diskusjonsforum gjennomførte rollespill om arbeidsbelastning i nettbasert utdanning, debatter om transparens og ett-spørsmålsintervjuer med eksperter i nettbasert utdanning som for eksempel Terry Anderson om Cooperative Freedom og Stephen Downs om Collaboration vs. Cooperation.

I den fjerde og siste studieenheten skriver studentene avsluttende rapporter der de samler og forbedrer det de har laget, skriver refleksjonsnotater og evaluerer sitt eget arbeid. Selv om dette er relativt personlige dokumenter, velger flere å legge dem ut på nettet. Sónia laget for eksempel sin avsluttende rapport ved hjelp av Issuu.



Flere av web 2.0 verktøyene var nye for meg og jeg ble til dels imponert over hva studentene fikk til. Flere studenter laget gode læringsobjekter med Goanimate og Glogster. To eksempler er Carlas fornøyelige Goanimate-tegnefilm og Helenas interaktive Glogster-plakat om læringspartnere.


GoAnimate.com: Cooperative Freedom in Learning by elearninghoje

Like it? Create your own at GoAnimate.com. It's free and fun!




Eksempler på studentarbeider i forskjellige web 2.0 tjenester
Nedenfor finner dere en liste med noen eksempler på de mange interessante læringsobjektene studentene har laget med et utvalg forskjellige web 2.0 tjenester. Det kan være verd å minne om at det bør ligge ca 8 timers studentarbeide bak hvert læringsobjekt. Jeg startet med å legge ut lenker til eksemplene og fortsatte med å legge inn de embedkodene jeg fant slik at mange eksempler kan vises direkte på denne siden.

GoAnimate.com: Transparency in Cooperative Online Education by jcarlos

Like it? Create your own at GoAnimate.com. It's free and fun!

Issuu: Compilation of personal work











Cooperative Freedom in NKI








A learning object about Online Teaching Techniques created in Mindomo.

Online Teaching Techniques


Konklusjon
Det var med skrekkblandet fryd jeg som lærer fulgte med på den uvante transparensen, den store variasjonen i studentenes personlige læringsmiljøer (PLE) og nettverkene de brukte i læringsprosessen. Det var interessant, men svært arbeidskrevende, å følge med i studentenes arbeider fordi de ble publisert med et stort antall forskjellige web 2.0 verktøy på svært mange forskjellige steder. Dessuten er det tankevekkende at hvem som helst kan se det mine studenter produserer i kurset jeg underviser i. Det er nå engang slik at verken vi som lærere eller våre studenter alltid er på høyden. Og i slike transparente kurs blir det fort veldig tydelig. Men kanskje er det også slik at de fleste derfor anstrenger seg litt ekstra?

1 comment:

  1. Thanks for sharing a nice post, looks like good; I will give it a try to utilize in my personal life as well.
    Quick Trim Reviews

    ReplyDelete