Aug 5, 2011

Nettstudier i EDENs hage

I fjor sommer ble jeg valgt til president i EDEN - European Distance and E-learning Network, og i dette innlegget ser jeg med skandinaviske øyne på årskonferansen i Dublin i juni. Samtidig ønsker jeg å formidle noen av mulighetene vi får ved å delta i EDENs faglige nettverk og aktiviteter.


EDEN er Europas største forening for nettbasert utdanning med 200 institusjoner og 1200 individuelle medlemmer i 56 land. Blant de 12 norske medlemsinstitusjonene er NKI i godt selskap med Kunnskapsdepartementet, VOX, NFF, Norgesuniversitetet, skoler, høgskoler og universiteter. Dette gir norske fagfolk og institusjoner tilgang til et unikt, internasjonalt nettverk for informasjon, samarbeid og utvikling. EDEN har for eksempel vært en viktig partner for NKI og 167 andre institusjoner i mange EU-finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter.

EDEN ble opprettet i 1991 og Dublin-konferansen ga oss en fin anledning til å markere 20-årsjubileet. Likevel var det mye større fokus på bærekraftig utdanning, mobil læring og web 2.0 tjenester. EDENs medlemstjenester utvides stadig med nye nettsider, nyhetsbrev og tjenester på Facebook, Twitter og Linkedin. Med ordspill bruker vi web 2.0 til å markere 20-årsjubileet for våre 200 medlemsinstitusjoner.

Møte med Irlands president

Min fineste opplevelse i Dublin var å ta imot Irlands President Mary McAleese slik jeg skrev i blogginnlegget Thank you President McAleese. Hun trollbandt tilhørerne med et foredrag der hun viste både faglig innsikt og praktisk erfaring med e-læring. Følgende utsagn var spesielt hyggelig for EDEN:

The provision of flexible, accessible learning opportunities spanning all levels of education and all ages, has become a necessity and a challenge. EDEN has made a huge contribution in that regard and on a pan-European basis.

Norsk prisvinner

Konferansemiddagen var på Guinnes Store House, et godt egnet sted for EDENs ambisjon om å legge forholdene til rette for nettverksbygging og utveksling av erfaringer. Før middagen holdt Ingeborg Bø en gratulasjonstale til EDEN fra ICDE, der hun la vekt på at EDEN nylig takket ja til å bli assosiert medlem av ICDE.

Kveldens høydepunkt var utdelingen av Best Research Paper Award til Torstein Rekkedal fra NKI Nettstudier og Dennis B. Sharpe fra Canada. Blant årets 170 foredrag ble 57 definert som forskningsarbeid. Av disse ble 7 nominert og juryleder Alan Tait fra Open University i England overrakte prisen til Professor Rekkedal for foredraget Local Support for online learners with possible learning disadvantages. Det er basert på en rapport om erfaringer med NKIs læringsrom fra intervjuer med nettstudenter på attføring, veiledere i attføringsbedrifter og attføringskonsulenter i NAV.

EDEN Fellows’ Day

I The First EDEN Fellows’ Day skrev jeg at EDEN har opprettet et Fellow program for å hedre medlemmer som på særlig vis har bidratt til utvikling av EDEN, e-læring og fjernundervisning. Senior Fellow og Fellow titlene ble introdusert på Napoli konferansen i 2007.

Den 18. juni arrangerte vi den første EDEN Fellows’ Day i Christchurch Cathedral for 24 Fellows, styremedlemmer og inviterte gjester fra USDLA – vår strategiske partner i USA. I foredraget mitt poengterte jeg at EDEN nå har 13 Senior Fellows og 40 Fellows. Gruppen, som består av 18 kvinner og 35 menn fra 19 land, har potensial til å bli en ekspertgruppe med internasjonal påvirkningskraft.

Som skandinav er det hyggelig å vite at Norge og Sverige er godt representert med Senior Fellows Erling Ljoså, Ingeborg Bø, Torstein Rekkedal og Carl Holmberg - i tillegg til Fellows Berit Johnsen og Henrik Hansson. Alle har gjort en betydelig innsats for EDEN og fjernundervisningsfeltet.

I løpet av dagen diskuterte vi erfaringer og fremtidsvisjoner for bransjen. Noe av dette er summert i foredraget: A look into the future of e-learning in Europe. Der pekte EDENs visepresident Antonio Teixera på at de viktigste teknologiske driverne for bransjen er: sosiale medier, åpne læringsressurser, personlige læringsmiljøer og mobil læring. Han trakk også frem disse refleksjonene om de mest uventede utviklingstrekkene inne fjernundervisning og e-læring de siste fem årene:
  • A new critical factor that will mark the coming decade will be the financial constraints and their impact on learner support, curriculum and the relationship between them.
  • All developments were predictable and in fact were predicted, although not by all. Even so, resistance to educational innovation persists.
  • Developments are mostly substantial slower than foreseen because educational institutions’ inertia is much more effective than hoped.

Styremøtet og årsmøtet

Det er interessant og lærerikt å lede EDENs styremøter med 12 styremedlemmer fra like mange europeiske land. På møtet i Dublin forlenget vi kontrakten til generalsekretær András Szûcs som leder sekretariatet på 9 personer i Budapest. Vi godkjente også medlemssøknader fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, ni andre institusjoner og 15 enkeltpersoner. I tillegg går mye av tiden på styremøtene til å diskutere EDENs to årlige konferanser, EU-prosjekter og foreningens strategi, drift og økonomi.

Det siste året har vi hatt stor fokus på utviklingen av et sosialt nettverk (NAP-Members Area) for våre 1200 individuelle medlemmer. Det nyvalgte NAP-styret ledes av Ari-Matti Auinen og består blant annet av tre skandinaver: Elsebeth Korsgaard Sorensen fra Universitetet i Aarhus, Anders Nome fra NKS og Ebba Ossiannilsson fra Universitetet i Lund. Kanskje ser vi starten på et skandinavisk nettverk i EDEN?

På EDENs årsmøte la jeg frem The President’s report over utviklingen det siste året, og redaktør Alan Tait presenterte status i EDENs fagtidsskrift EURODL. Antonio Teixeira fra Universidade Aberta i Portugal ble gjenvalgt til styret. For øvrig ble styrets forslag til regnskap, budsjett og medlemsavgift godkjent.

Konferansemottakelsen

Konferansen samlet 170 foredragsholdere blant 425 deltakere fra 40 land og alle kontinenter. Norge og Sverige var godt representert med henholdsvis 28 og 30 deltakere. Norgesuniversitetet holdt sitt styremøte i forlengelse av konferansen og Geir Hareide Hansen og Atle Kristensen rapporterte fra konferansen på IKT bloggen til Universitetet i Nordland. Sarah McSeveny fra ICDE sekretariatet i Oslo skrev 20 years in the garden of EDEN som oppsummering av ICDE-medlemmenes bidrag på konferansen. Svensk-skotske Alastar Creelmans skrev som vanlig interessante Twittermeldinger og blogginnlegg.

Under mottakelsen hadde jeg også æren av å overrekke diplomer til seks nye EDEN Fellows: Andy diPaolo fra Stanford University i USA (se bildet), Tapio Koskinen (Finland), Natalia Tikhomirova (Rusland), Jim Devine (Irland), Ilaria Mascitti (Italia) og Rafi Nachmias (Israel).

Åpningsseremonien

Innledningen min var som vanlig: Dear colleagues and friends of EDEN ved åpningssesjonen som kan sees på nettet. Etter foredraget Welcome to EDEN and the Conference, hadde jeg æren av å dele ut flere utmerkelser. Marci Powell mottok et Certificate of Honor på vegne av Polycom, konferansens hovedsponsor, og rektor Jim Devine fikk en plakett som takk for stor innsats som ansvarlig for den lokale arrangementskomiteen ved Dun Laoghaire Institute of Art Design and Technology.

Det var ekstra hyggelig å dele ut diplomer til representanter for de åtte institusjonene som har vært trofaste medlemmer siden EDEN ble opprettet for 20 år siden. Som skandinav var det gledelig å se fire norske og en dansk institusjon i godt selskap med tre av Europas mest anerkjente åpne universiteter:

·         NKI Nettstudier ved Kjetil Ørbeck
·         NFF ved Ingeborg Bø
·         Norgesuniversitetet ved Julie Feilberg
·         NKS Nettstudier ved Anders Nome
·         FLUID i Danmark ved Elsebeth Sorensen
·         Open University i England ved Grainne Conole
·         Universidade Aberta i Portugal ved Antonio Teixeira
·         UNED i Spania var ikke representert på bildetDe to hovedforedragene i åpningssesjonen var ved Sir John Daniel fra Commonwealth of Learning og Dennis Pamlin fra WWF. Spesielt tankevekkende var Sir Johns beskrivelse av the Iron Triangle som viser at tradisjonelle utdanningsinstitusjoner ikke kan matche nettskoler i å øke tilgangen, bedre kvaliteten og redusere kostnadene. Interesserte kan se både Powerpoint presentasjonene og videoene fra alle plenumsforedragene på nettet.

Jubileumssesjonen

En av de mange parallelle sesjonene fokuserte på utviklingen av EDEN siden oppstarten for 20 år siden, og foredraget mitt beskriver noe av utviklingen.

I 1991 ble Yeltsin valgt til president i Rusland og Gulf-krigen tok slutt. Det var året da Tim Berners-Lee introduserte web browseren og nettbasert utdanning var ukjent for de fleste. NKI hadde likevel mer enn 200 påmeldinger til nettkursene i studiekatalogen fra 1991.

Jeg var doktorgradsstudent ved Penn State University og jobbet for the American Center for the Study of Distance Education som redaktør for DEOSNEWS, et av verdens første elektroniske fagtidsskrifter. Der distribuerte jeg EDENs første nyhetsbrev som fremdeles ligger på nettet.

 

Avslutningssesjonen

Liv Arnesens drøm var å nå Sydpolen på ski. Hun fortalte om erfaringene fra sine ekspedisjoner der hun formidler kunnskap om natur og miljø til skoleungdom ved hjelp av moderne teknologi og læringsaktiviteter. Bildene fra polarområdene viser at vi kan oppfylle våre drømmer og at det er få grenser for nettbasert utdanning. 

Sesjonen ble rundet av med den overraskende og tankevekkende YouTube videoen: The Future of Publishing. Med åpningslinjen: This is the end of Education, kan den gi håp om at kriser i tradisjonell utdanning kan reverseres med nettbasert utdanning.

Til slutt ønsket jeg alle kolleger og venner av EDEN på gjensyn i Athen på oktober-konferansen Never Waist a Crisis og i Porto til neste årskonferanse om Open Learning Generations.

1 comment:

  1. Hi to all, here all people are sharing this type of experience, so it’s good to read this blog; I daily visit this site to learn more awesome things.
    Explore Article

    ReplyDelete