Aug 15, 2011

Lærerseminar på Globalskolen

Den 11. og 12. august deltok jeg på Globalskolens seminar på Møre Folkehøgskole i Ørsta, og smilet på veggen utenfor rommet mitt kan symbolisere både utviklingen til Globalskolen og min opplevelse av seminaret.Det var en spennende dag med en gruppe engasjerte, motiverte og kompetente lærere som blant annet diskuterte hvordan Globalskolen kan bruke sosiale medier i undervisning og markedsføring. Det var interessant å oppdage at lærerne har gode muligheter for å få reisestipend og delta på kurs. To lærere viste en YouTube video som dokumenterte deres studietur til skolens elever i Shanghai og en annen delte sine erfaringer fra et kurs i sosiale medier. Det var også imponerende å høre om de gode samarbeidspartnerne og kontaktene Globalskolen har etablert med norske nettverk og miljøer i utlandet.

Personlig synes jeg det var spesielt hyggelig å treffe Bente Rui som jeg intervjuet i 2003 om undervisning av seksåringer på nettet og Arne Heimestøl som var en god lærer for sønnen min da han gikk på Globalskolen.


På seminaret fikk jeg anledning til å presentere NKI Nettstudier for Globalskolens 20 lærere. Som lysbildet nedenfor viser, var utgangspunktet for presentasjonen min en tanke om at NKI og Globalskolen utfyller hverandre og dermed kan samarbeide om å gjøre det lettere for norske familier å bo i utlandet og samtidig få et godt og meningsfullt studietilbud på norsk. En lærerik dag med mange gode diskusjoner har styrket troen min på at vi bør gå videre med denne ideen.


Mange familier griper sjansen når det dukker opp et tilbud om jobb i utlandet. Arbeidstakeren får ofte en utfordrene jobb, mens ektefellen gjerne tar et friår for å oppleve noe nytt og spennende. Etter en tid er kanskje ikke gode kulturtilbud, hyppige tennistimer og billig rødvin like attraktivt og da kan etter- og videreutdanning være et godt alternativ.

Andre familier drømmer om et skoleår i utlandet, men har problemer med å skaffe nødvendige inntekter, interessante jobber og passende skoletilbud for barna. Et år på en internasjonal skole kan koste mer enn hundre tusen i året, og da kan det bli veldig dyrt for dem som har flere barn. For slike familier kan kanskje drømmen gå i oppfyllelse med noe inntekt fra arbeid på internett, karrierefremmende nettstudier med studielån for de voksne, og kurs fra Globalskolen eller NKI til barna.

På kvelden fikk vi en flott mottakelse i naturskjønne omgivelser hjemme hos Globalskolens nytilsatte rektor Lilli Brenne Røv før bussen tok oss til en treretters middag med mange gode historier på Måltidet LivElida. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg å høre talen til Helge Standal og alle godordene han fikk som avtroppende rektor.

Det var nytt for meg at de tre nettbaserte grunnskolene: Danish Worldwide, Edufax i Nederland og Deutsche Fernschule bruker Globalskolens læringsplattform Pedit. De fire som jobber med utvikling av Pedit fortjener honnør for det de har fått til både i Norge og utlandet.

Interesserte kan lese mer om Globalskolen i disse innleggene jeg har skrevet tidligere:

No comments:

Post a Comment